A Nagyboldogasszonynak szentelt székesegyház elődjét még Szent László alapította, a legendák szerint 1116-ban ide temették uralkodónkat. A török háborúk során teljesen elpusztult a régi templom, az újjáépítés elkezdése Forgách Pál püspök nevéhez fűződik, aki a tehetséges bécsi építészt, Franz Anton Hillebrandt-ot kéri fel az építés vezetésére, aki az olasz Giovanni Battista Ricca tervei alapján végül 1780-ban fejezi be a templom építését.
Az alapgondolat, hogy a székesegyház, püspöki palota és a kanonoki lakások közös egységben jelenjen meg, már ekkor (1750) jelen volt. A bécsi Hillebrandt tervezte a püspöki palotát is, a gyönyörű késő barokk alkotást 1761-77 között emelték. A palotával szemben az árkádos kanonok-soron az egykori káptalan magasabb rangú papjai laktak. 1991-ben II. János Pál pápának köszönhetően basilica minor rangra emelkedik.